GPSen måste vara aktiverad i telefonen för att din egen position skall uppdateras. Detta symboliseras med en grön pil i skärmbildens nedre kant.
Valid XHTML 1.0